Erkende verhuizers

De Erkende Verhuizer is het verhuisbedrijf wat voldoet aan de kwaliteitseisen van de Organisatie voor Erkende Verhuizers. Dat houdt in dat het bedrijf regelmatig wordt getoetst op een groot aantal aspecten die te maken hebben met:
- Kwaliteit
- Milieu
- Veiligheid

Erkende verhuizers werken volgens de algemene voorwaarden voor verhuizingen 2006 en de Algemene Voorwaarden Bewaarneming Verhuisgoederen 2006. Deze voorwaarden zijn opgesteld in samenwerking met de Consumentenbond en zorgen ervoor dat u van tevoren precies weet wat u mag verwachten als u zich laat verhuizen door de Erkende Verhuizer. Meer informatie vindt u op de site van de Erkende Verhuizers, te weten www.erkendeverhuizers.nl